AVASTA OMA VAIM LEMmikloom

Mis on sinu tugevused? Millised on teie soovid? Uuri välja, milline loom võiks olla sinu vaimloom.

Valige element, mis teid kõige rohkem peegeldab.

Vesi

Vesi sümboliseerib rahulikkust, emotsionaalsust ja kohanemisvõimet.

Tugevad küljed : empaatia, tundlikkus, intuitiivsus, hoolivus, kuulamine, usaldus, avatus, artistlikkus.

ILM

Õhk sümboliseerib iseseisvust, uudishimu ja vabadust.

Tugevused : analüütiline mõtlemine, filosofeerimine, lahkus, suhtlemine, loovus, pühendumus, vabadus, tähelepanelikkus.

MAA

Maa sümboliseerib ausust, usaldusväärsust ja heatahtlikkust.

Tugevad küljed : mõistlikkus, kindlus, ausus, praktilisus, stabiilsus, kannatlikkus, töökus, sihikindlus, lojaalsus.

TULEKAHJU

Tuli sümboliseerib kirge, loovust ja innovatsiooni.

Tugevad küljed : sihikindlus, kirg, enesekindlus, huumor, uuendusmeelsus, karisma, energia, sihikindlus.